база шаблонов joomla 3.5
Технічна експертиза документів

Пошук по сайту

(066)119-63-19 - Київ, вул. Лайоша Гавро, 24б, оф.37 (виїзд по Україні) БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ

Повне і загальне технічне дослідження документів здійснюється під час проведення технічних експертиз всілякої документації. Як досліджуваних об'єктів служить зміст документації, матеріали і предмети для письма.


Технічна експертиза документації вирішує такі основні завдання:

 • ідентифікація марки, типу, системи, моделі та безліч інших кваліфікаційних категорій техніки для друку, а також, ідентифікація цих же коштів за відмітками їх знаків;
 •  ідентифікація засобів будь-розмножувальної техніки за їхніми відмітками;
 • ідентифікація так званих компостерної знаків по просіках;
 • ідентифікація письмового приладдя за штрихами;
 • ідентифікація особливостей виготовлення різноманітних друкованих засобів разом з їх слідами;
 • ідентифікація способів і самого факту внесення будь-яких змін безпосередньо в документ (редакція, правка, дописування, переклеювання фотографій і так далі);
 • ідентифікація вицвілих, залитих і інших невидимих ​​текстів (зображень) чи слабо видимих, на різноманітних матеріалах, текстів (зображень) на частково обгорілих і повністю згорілих документах, але тільки при обов'язковій умові, що той папір, власне на якій вони були зроблені, не стала попелом;
 • визначення пріблезітельно тимчасового періоду виконання окремих фрагментів в документі і самого документа, а також послідовності нанесення різноманітних штрихів, які між собою перетинаються.

За допомогою експертизи документів встановлюють вид, рід і безліч інших класіфікаціонних категорій матеріалів, за допомогою яких або безпосередньо на яких був виготовлений документа, а також їх групова і родова загальна приналежність.

Для проведення такої експертизи (дослідження) необхідно надати експерту:

 • Для ідентифікації факсиміле, штампів і печаток з їх відбитками:

вільні зразки, виконані на п'яти-шести документах та екстремальні зразки у вигляді повністю чітких відбитків на гладкій і абсолютно білому папері, що були нанесені з різним тиском і з різною кількістю певної мастики. Вільні зразки друкованих відбитків (штампів) повинні порівнюватися з часу нанесення з наданими дослідженням відбитками.

 • Для ідентифікації будь-яких друкованих засобів:

порівняльні матеріали: до них відносяться вільні, а також образні експериментального типу - відбитки, які виготовлені за допомогою цих самих коштів. Вільні зразки можна надавати по можливості, а експериментальні відповідно в обов'язковому порядку. Кожен вид зразків необхідно надавати не менше, ніж в трьох ідентичних примірниках.

Вільні зразки слід шукати серед відбитків, які під час виконання набагато більше наближені до досліджуваного відбитку.

 • Для визначення відносної давності виготовлення документа (відповідності тієї дати, яка вказана на документі, періоду часу нанесення на нього відбитка печатки):

вільні зразки, якими є документи з відтисками печатки, які подавалися до органів виконавчої влади, органи реєстрації, в дозвільну систему, банківських установ, контролюючих органів (податкової інспекції), з поміткою про їх прибуття до них (штамп канцелярії установи, дата прибуття, що входить номер, підпис працівника канцелярії) в період, якому відповідає дата на документі, що підлягає дослідженню.

Зразки надаються за кожен місяць, за різні дати, в тому числі і за ту дату, яку датовано наданий документ для проведення дослідження.

Достатня кількість і придатність зразків визначаються експертом під час їх дослідження.

 • Для ідентифікації касових апаратів:

експериментальні зразки, які повинні в обов'язковому порядку мати все знаки досліджуваного чека. Як зразки вільного на експертизу направляються чеки, які вибиті на певному апараті, мають якомога більше знаків досліджуваного чека. Дуже важливо, щоб всі зразки разом з досліджуваним чеком мали мінімальний розрив у часі їх виготовлення.

 • Для ідентифікації засобів копіювально-розмножувальної техніки:

експериментальні відбитки, зроблені з їх допомогою не менш, ніж в п'яти примірниках і вільні, що порівнюються за часом виготовлення з наданими документами для дослідження.

 • Для установки відповідності способу виготовлення бланка і іншої поліграфічної продукції зразкам, як порівняльний зразка надаються бланки справжніх документів з точно такими ж поліграфічними даними (підприємство-виробник, рік видання, тираж, номер замовлення).
 • при призначенні експертиз стосовно до документів, виготовлених за допомогою копіювально-розмножувальної техніки необхідно вжити заходів для збереження її в такому ж стані, в якому вона була під час вилучення. Чи не дозволяється здійснювати будь-які операції з такої техніки до моменту її відправки на експертизу.
 • Для вирішення ідентифікаційних завдань на рахунок документів, виготовлених за допомогою комп'ютерної техніки, ця техніка надається в комплекті (системний блок комп'ютера, інсталяційний диск з драйвером принтера або багатофункціонального пристрою, з'єднувальні та мережеві кабелі, принтер). До моменту направлення комп'ютерної техніки на експертизу будь-яка робота на ній не дозволяється.
 • Принтери (особливо струминні) слід направляти на експертизу в найкоротший термін, так як засихання барвника може призвести до змін у вигляді та характері нанесення барвника на папір.
 • При призначенні експертиз стосовно документів, виготовлених за допомогою комп'ютерної техніки необхідно з'ясувати, чи змінювалися знімні частини (картриджі) або піддавалися ремонту будь-які вузли принтерів. Якщо картриджі лазерних принтерів змінювались, потрібно вжити заходів для пошуку вже відпрацьованих картриджів і відправити їх на дослідження. Для проведення експертизи потрібно також вилучити вільні зразки, які були виготовлені на вилученому принтері в період, що відповідає періоду виготовлення досліджуваних документів.

На підставі інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 № 53/5 (в редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5) і Закону України «Про судову експертизу» 25.02 .1994 № №4038-XII, фахівця Судової незалежної експертизи України проводять тільки технічне дослідження документів за заявою, а не судову експертизу.

Судові експертизи в Україні

Судова експертиза - це дослідження фахівцем матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про об'єкт дослідження і знаходяться в органах дізнання, досудового слідства і суду.
Експертний висновок є одним з видів доказів, як в судовому процесі, так і в ході досудового слідства. Він не має переваг перед іншими доказами, що стосуються предмета спору, але необхідність у ньому виникає в разі, коли для винесення рішень необхідні спеціальні знання в певній галузі.

Оцінка майна та майнових прав

Оцінка майна, майнових прав (оцінка майна) - це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно - правовими актами, зазначеними в статті 9 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.

Тести, вимірювання

Інформація про характеристики навколишнього середовища, а також величинах, які не можна вимірювати на око, дозволить вам приймати об'єктивні рішення, уберегти себе від зайвих проблем і допоможе вирішити спірні ситуації. Наші фахівці якісно проведуть всебічне, незалежні і обґрунтовані вимірювання. Вам не буде потрібно купувати дорогі прилади.

Технічне обстеження

Це проектні роботи, пов'язані зі створенням проектної документації для об'єктів будівництва. Під будівництвом необхідно розуміти - нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, реставрація та капітальний ремонт об'єктів будівництва.
Судові експертизи
Оцінка майна
Тести, вимірювання
Тех. обстеженняНаші переваги

Колектив ТОВ «Судово-експертний Альянс» любить свою роботу і має багаторічний досвід роботи. Судові експерти Компанії мають відповідні свідоцтва Міністерства юстиції України про присвоєння їм кваліфікації судових експертів та внесені до Реєстру атестованих судових експертів Міністерства юстиції України. Ми поважаємо наших клієнтів і докладаємо максимум зусиль для отримання максимально якісного результату.


Про нашу компанію


Скачать шаблон Joomla с JooMix.org
logo