база шаблонов joomla 3.5
Оцінка

Пошук по сайту

(066)119-63-19 - Київ, вул. Лайоша Гавро, 24б, оф.37 (виїзд по Україні) БЕСПЛАТНАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ
Експертна оцінка, Оцінка майна, майнових прав в Києві, з виїздом по Україні - це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно - правовими актами і є результатом практичної діяльності.

Вам потрібна Оцінка бізнесу, цінних паперів в Києві або з виїздом по Україні?


Оцінка бізнесу
вважається найскладнішим процесом. Це пов'язано з тим, що для кваліфікованої оцінки підприємства необхідно враховувати абсолютно всі фактори, що впливають на діяльність організації. Кінцевий підсумок - визначення вартості Вашого бізнесу. Даний напрямок вимагає високої кваліфікації і досвіду оцінювача, саме такі фахівці працюють в компанії «Судово-експертне Альянс».

Оцінка векселя - це аналіз і розрахунок можливої вартості акцій, за якою вони можуть бути продані на відкритому ринку цінних паперів. Найбільш важливими факторами, що впливають на вартість векселя, є: векселедавець, вексельна сума векселя, термін платежу за векселем, індосанти векселі, наявність авалю.

Оцінка цінних паперів - детальний аналіз для визначення вартості цінних паперів. Існує кілька типів оцінок, які використовуються в залежності від кожного конкретного випадку. Це специфічний тип активів, тому їх аналіз можуть зробити тільки кваліфіковані оцінювачі. Даний вид оцінки застосовується для визначення вартості бізнесу, отримання кредиту, оформлення заставних зобов'язань, операцій з цінними паперами та інше ..

Оцінка акцій - визначення ціни частині підприємства, що припадає на оцінюваний пакет акцій. Даний тип оцінки може бути використаний для оцінки вартості акцій привілейованих і звичайних, що випускаються відкритими і закритими акціонерними товариствами.

Завдання оцінювача - дати реальну оцінку бізнесу як майна, здатного приносити прибуток. У кожному конкретному випадку ми працюємо з Клієнтом індивідуально. Оцінка вартості бізнесу, підприємства, цінних паперів проводиться в наступних випадках:

 • для визначення вартості заставного майна при кредитуванні;
 • для цілей оподаткування;
 • з метою реструктуризації компанії;
 • при реструктуризації компанії (злиття / поглинання, поділ компаній);
 • при додатковій емісії;
 • при інвестуванні та управлінні з метою розуміння реальної ситуації;
 • з метою залучення зовнішнього фінансування;
 • при укладенні договору купівлі-продажу;
 • з метою викупу акцій у акціонерів;
 • при визначенні вартості частки співвласників бізнесу (при виході партнера по бізнесу або смерті співвласника).

Вас цікавить Оцінка цілісного майнового комплексу?

Підприємство, як майновий комплекс, включає в себе всі види майна, призначеного для його діяльності: земельні ділянки, будівлі та споруди, машини і обладнання, сировину та продукцію, нематеріальні активи, майнові зобов'язання. Бізнес, підприємство і фірма володіють всіма ознаками товару і можуть бути об'єктом купівлі-продажу. Але це товари особливого роду. Ці особливості зумовлюють принципи, моделі, підходи і методи оцінки.
Оцінка цілісного майнового комплексу (ЦМК) - сукупний аналіз комплексу об'єктів, які використовуються для здійснення комерційної діяльності. До них відносять: підприємства та їх структурні підрозділи. Структурні підрозділи можуть виділятися в самостійні об'єкти або реєструватися як самостійні суб'єкти господарської діяльності.

 1. Найменування і реквізити підприємства, ПІБ та посада керівника.
 2. Балансові звіти за останні три-чотири роки, квартальні звіти за останній і передостанній роки. Виділити структуру витрат і частки постійних і змінних витрат у собівартості продукції.
 3. Список основних засобів на дату оцінки (найменування, марка або технічні характеристики, рік вводу в експлуатацію, шифр норми амортизації, величина річної амортизації, балансова вартість, нарахований знос, для будівель додатково - адреси, паспорта БТІ та свідоцтва про право власності або інший правовстановлюючий документ ).
  Копії договорів оренди, договорів оренди на землю.
 4. Відомості про об'єкти інтелектуальної власності та нематеріальних активів: список, опис, балансові дані, правовстановлюючі документи. Акції сторонніх організацій (векселі, патенти, ліцензії і т. Д.) З розшифровкою і поясненнями.
 5. Довідка про витрати, що відносяться на собівартість продукції та інші витрати (обов'язково з розшифровкою по статтям витрат).
 6. Характеристика якості дебіторської заборгованості, список дебіторів (розшифровка дебіторської заборгованості компанії).
 7. Характеристика запасів.
 8. Характеристика незавершеного виробництва і будівництва.
 9. Розшифровка довгострокових фінансових вкладень (балансова вартість, відсоток участі, балансові звіти підприємств, останні звітні дати).
 10. Установчі документи фірми, документи, що підтверджують права власності та орендні права.
 11. Відомості про фірму (історія, структура, діяльність).
 12. Аудиторські висновки по бухгалтерської звітності компанії (якщо є).
 13. Інформація про наявність дочірніх компаній і їх фінансова звітність.
 14. Чисельність персоналу.
 15. Обсяг продажів власної продукції (послуг) за останні 3 роки.
 16. Бізнес план. Прогноз обсягу виручки і собівартості. Майбутні інвестиції в основні активи.

 • аналіз організаційно-правової форми підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється;
 • ознайомлення та аналіз ринку продукції (товарів, робіт, послуг) цілісного майнового комплексу в обсязі, достатньому для формування уявлення про обсяг і сегментації такого ринку, поточної частки ринку продукції (товарів, робіт, послуг) цілісного майнового комплексу;
 • підготовку обґрунтованого прогнозу діяльності підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється, за основними показниками виробництва та реалізації продукції, фінансового і майнового стану та прогнозу потреби такого підприємства в інвестиціях з визначенням джерел фінансування.

Оцінка прав на інтелектуальну власність

Нематеріальні активи - це одна із стратегічних складових власності підприємства. Вони не відносяться до матеріальних об'єктів. Як і будь-яка інша власність використовуються для залучення прибутку. Інтелектуальну власність можна купувати, продавати, використовувати як заставу, використовувати для реструктуризації заборгованості підприємства, для вирішення майнових суперечок і інше. Оцінка прав на інтелектуальну власність показує на скільки корисними для підприємства є ці нематеріальні активи. Визначення вартості інтелектуального майна це досить складна процедура, яку можуть виконувати тільки кваліфіковані і досвідчені оцінювачі.

Судові експертизи в Україні

Судова експертиза - це дослідження фахівцем матеріальних об'єктів, явищ і процесів, які містять інформацію про об'єкт дослідження і знаходяться в органах дізнання, досудового слідства і суду.
Експертний висновок є одним з видів доказів, як в судовому процесі, так і в ході досудового слідства. Він не має переваг перед іншими доказами, що стосуються предмета спору, але необхідність у ньому виникає в разі, коли для винесення рішень необхідні спеціальні знання в певній галузі.

Оцінка майна та майнових прав

Оцінка майна, майнових прав (оцінка майна) - це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно - правовими актами, зазначеними в статті 9 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні», і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.

Тести, вимірювання

Інформація про характеристики навколишнього середовища, а також величинах, які не можна вимірювати на око, дозволить вам приймати об'єктивні рішення, уберегти себе від зайвих проблем і допоможе вирішити спірні ситуації. Наші фахівці якісно проведуть всебічне, незалежні і обґрунтовані вимірювання. Вам не буде потрібно купувати дорогі прилади.

Технічне обстеження

Це проектні роботи, пов'язані зі створенням проектної документації для об'єктів будівництва. Під будівництвом необхідно розуміти - нове будівництво, реконструкція, технічне переоснащення діючих підприємств, реставрація та капітальний ремонт об'єктів будівництва.
Судові експертизи
Оцінка майна
Тести, вимірювання
Тех. обстеженняНаші переваги

Колектив ТОВ «Судово-експертний Альянс» любить свою роботу і має багаторічний досвід роботи. Судові експерти Компанії мають відповідні свідоцтва Міністерства юстиції України про присвоєння їм кваліфікації судових експертів та внесені до Реєстру атестованих судових експертів Міністерства юстиції України. Ми поважаємо наших клієнтів і докладаємо максимум зусиль для отримання максимально якісного результату.


Про нашу компанію


Скачать шаблон Joomla с JooMix.org
logo