Судові експерти

Тел.: +38 066 119 63 19
+38 063 206 92 22
+38 097 322 03 83
e-mail: expert7755@gmail.com
04210, вул. Лайоша Гавро, 24б, офіс №37

  • slide-1_ua.jpg
  • slide-2_ua.jpg

Необхідність проведення незалежної експертизи (дослідження) з визначення вартості ремонтно-відновлювальних робіт, направлених на ліквідацію наслідків залиття приміщень, може виникати в різних життєвих ситуаціях і потрібна не тільки для того, щоб відшкодувати прямі збитки, пов'язаних з пошкодженням або втратою майна, але і для того, щоб компенсувати майбутні витрати або упущену вигоду.

Така експертиза необхідна для врегулювання протиріч як на момент до виникнення судових проваджень, так і для відшкодування збитків при розгляді справ у судах.  

Експертиза вартості ремонтно-відновлювальних робіт внаслідок залиття вимагає глибоких знань в будівництві.

Дії, які необхідно зробити під час виявлення ознак аварії у вигляді залиття (затоплення) приміщень:

1) Зателефонувати в об’єднанні диспетчерські служби, які існують у кожному мікрорайоні і працюють цілодобово.

2) Піднятись вище, зателефонувати до сусіда, сказати, що він Вас затоплює, та попросити перекрити воду, а у випадку відсутності сусідів зателефонувати до диспетчерської ЖЕКу(ОСББ) із повідомленням про залиття.

3) Подати заявку на складання Акту про залиття;

4) У Акті залиття вказати максимально, що саме залито, які необхідно провести роботи, які речі пошкоджено, тощо.

5) Сфотографувати факт залиття.

  Після отримання акта експлуатаційної організації ви можете подзвонити нам і узгодити вартість експертного дослідження, а також дату і час огляду. В процесі огляду експерт проводить фотофіксацію всіх пошкоджень опоряджувальних покрить та конструктивних елементів.

Результатом експертизи є відповідний експертний висновок з визначення вартості ремонтно-відновлювальних робіт з усунення шкоди заподіяної майну внаслідок залиття.

  Для проведення експертного дослідження з визначення матеріального збитку, який виник внаслідок залиття (затоплення) приміщень, необхідно надати наступні документи:

• акт залиття квартири (будинку), складений комісією експлуатаційної організації;

• технічний паспорт БТІ на приміщення;

• свідоцтво про право власності чи інший правовстановлюючий документ на приміщення (не обов’язково);

• ксерокопія паспорта Замовника та ідентифікаційного коду (для укладання договору про надання експертних послуг).

  Термін виконання експертизи з визначення вартості ремонтно-відновлювальних робіт, які виникли внаслідок залиття: 3-7 днів.

Необхідні законодавчі пояснення :

  Проживаючи у багатоквартирному будинку іноді можуть траплятись неприємності, а саме залиття із квартири, яка знаходиться поверхом вище. Що робити у цьому випадку, якщо це трапилось саме із Вами, ми розглянемо у даній статті. Прочитавши її, Ви зможете відшкодувати шкоду, завдану таким залиттям, та стягнути кошти із винної особи.

  Відповідно до Правил утримання житлових будинків та прибудинкових територій (далі – Правила), затверджених наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17.05.2005 № 76, зареєстрованим в Мін’юсті 25.08.2005 за № 927/11207, ОДС повинні вести в спеціальних журналах облік заявок на оперативне усунення несправностей і ушкоджень інженерного обладнання в квартирах, будівельних конструкціях та інших елементах будинків, протипожежного обладнання і контролювати терміни та якість виконання.

  За участю представників організації (підприємства), яка відповідно до укладеної угоди є виконавцем послуг з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій, представників організації (підприємства), яка відповідно до укладеної угоди обслуговує внутрішньобудинкові системи опалення та водопостачання, представника власника будинку, будинкового комітету та затверджується начальником організації (підприємства), яка відповідно до укладеної угоди надає послуги з утримання будинків і споруд та прибудинкових територій здійснюється комісійне обстеження квартири.

  Присутність зацікавлених осіб від потерпілої сторони та з боку винної є обов’язковою. У разі залиття, аварії квартир складається відповідний акт. Форму акту визначено додатком 4 до Правил.

  Акт підписується усіма членами комісії. Відмова від підпису складеного акта присутніми особами від потерпілої сторони та з боку винної не впливає на його чинність (у такому випадку в акті має бути зазначено, що згадані особи (прізвище, ім’я, по батькові) підписувати складений акт відмовилися з таких-то причин).

В акті повинно бути відображено:

- дата складання акту (число, місяць, рік); - прізвища, ініціали та посади членів комісії;

- прізвища, ім’я, по батькові власника (наймача, орендаря) квартири, що зазнала шкоди; адреса квартири, поверх, форма власності;

- прізвище, ім’я, по батькові власника (наймача, орендаря) квартири, з вини якого сталося залиття; адреса квартири, поверх, форма власності;

- характер залиття та його причини, а саме несанкціоноване втручання мешканців кв. № ___ у роботу системи (заміна радіаторів, трубопроводів, вентилів, рушникосушарок тощо), незадовільне технічне обслуговування систем, передчасний вихід з ладу радіаторів опалення, трубопроводів, вентилів,гнучких підводок та ін.;

- завдана матеріальна шкода (обсяги необхідного ремонту приміщень квартири, перелік пошкоджених внаслідок залиття речей та їх орієнтована вартість);

- висновок комісії щодо встановлення вини особи, що вчинила залиття.

  Звертаємо увагу, що перелік причин, вказаний у формі акта, не є вичерпним. Тому залиття чи інша аварія, причиною яких є витік води у житловому будинку, також є підставою для складання акта за визначеною Правилами формою. Акт про залиття повинен складатися у терміновому порядку у день надходження відповідної заявки мешканця (мешканців) квартири, в якій відбулося залиття.

  Складання Акту залиття передбачено «Правилами утримання жилих будинків та прибудинкових територій» які затверджені Наказом Державного комітету України з питань житлово-комунального господарства від 17 травня 2005 року №76.

Додаток 4

до пункту 2.3.6 Правил

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Начальник ЖЕО ______

____________________

(прізвище, ініціали)

 

М.П.

 

 

АКТ

про залиття, аварію, що трапилась на системі

центрального опалення, гарячого водопостачання

(або холодного водопостачання)

 

"___" ____________ 200__ року м. _______

 

 

Ми, що нижче підписалися, комісія у складі:

- головного інженера виконавця послуг _____________________________,

(прізвище, ініціали)

- голови комісії, майстра технічної дільниці __________________, майстра ремонтної дільниці ___________________, слюсаря-сантехніка (слюсаря-електрика) ____________, представників організації, яка відповідно до укладеної угоди обслуговує внутрішньо будинкові системи опалення та гарячого водопостачання, представника власника будинку, будинкового комітету склали цей акт про те, що "____" __________ 200 _ року в будинку № ____ на вул. (просп., бульв.) _____________ на горищі, у кв. № ___, у підвалі трапилось залиття, аварія на системі центрального опалення (гарячого водопостачання, (необхідне підкреслити)

рушникосушарці), _________________________________________________________

 

____________________________________________________________________________

(описується, що трапилось і які наслідки (що залито, які

____________________________________________________________________________

обсяги робіт, які ушкодження, які речі ушкоджено))

 

               Причиною залиття, аварії, що трапилась на системі ЦО, ГВС (або ХВП), є

                     (необхідне підкреслити)

 

____________________________________________________________________________

(чітко зазначити причини, а саме несанкціоноване втручання

 

____________________________________________________________________________

мешканців кв. N ___ у роботу системи (заміна радіаторів,

 

____________________________________________________________________________

трубопроводів, вентилів, рушникосушарок тощо), незадовільне

 

____________________________________________________________________________

технічне обслуговування систем, передчасний вихід з ладу

 

____________________________________________________________________________

радіаторів опалення, трубопроводів, вентилів, гнучких підводок та ін.)

 

     Висновки і рекомендації комісії ______________________________________________

 

____________________________________________________________________________

(надаються висновки про те, що необхідно зробити, хто

____________________________________________________________________________

заподіяв шкоду та ін.)

 

Члени комісії:                             _____________________

 

                                                     _____________________

                                                   (підписи)

 

З актом ознайомлені мешканці квартир:     N ______та N ____________________

                                                                                                                (підписи)

 

 

 

У випадку відмови винної особи від підписання вищенаведеного Акту, то у цьому випадку  складається, Акт відмови від підпису у присутності інших мешканців даного будинку.

Відшкодування шкоди.

Після виконання даного алгоритму, наступає другий етап, а саме розрахунок суми збитків, які спричинив факт залиття Вашої квартири та відшкодування збитків.

Для визначеності вартості ремонтно-відновлювальних робіт, які необхідно провести для ліквідації наслідків залиття приміщень необхідно призначити будівельно-технічну експертизу або замовити експертне будівельно-технічне дослідження, головною умовою, щоб експерт, який буде проводити експертизу або дослідження, мав Свідоцтво судового експерта Міністерства Юстиції України на здійснення даної експертизи.

Сума вартості експертизи, також входить до суми збитків, які спричиненні фактом залиття.

                                   Документи необхідні для звернення до суду:

Щоб ініціювати судовий розгляд, необхідно підготувати:

1. Акт про залиття (затоплення) приміщень, складений ЖЕКом або іншою організацією, що експлуатує будинок.

2. Документи про право власності на квартиру.

3. Висновок незалежного експерта, який має свідоцтво видане Міністерством юстиції України.

 

 

 

СУДЕБНЫЕ ЕКСПЕРТЫ УКРАИНЫ - Рейтинг 94 из 100, Отзывов 43, Голосов 355
Оценка недвижимости. Оценка земли. Оценка бизнеса. Судебная экспертиза. Строительно-техническая экспертиза. Выделение доли в натуре. Технический надзор строительства. экспертно-оценочная компания оценочная компания оценщик оценка экспертная оценка оценка недвижимости оценка для нотариуса оценка для целей налогообложения оценка квартиры оценка земли оценка акций оценка предприятия оценка целостного имущественного комплекса оценка торговых марок оценка оборудования оценка для залога оценка для суда оценка для МСФО оценка для бухгалтерского учета экспертиза судебная экспертиза строительная экспертиза судебная строительная экспертиза раздел недвижимости раздел для нотариуса ущерб после затопления проверка качества строительства проверка актов строительных работ расчет ущерба
Судово-експертний Альянс (судебно-экспертный Альянс) - це атестовані судові екперти Київ (судебные экперты Киев), а также судебный эксперт Днепропетровск, седубная экспертиза Харьков, проведение експертизы, независимая экспертиза, проведення експертизи, незалежна експертиза, судебный эксперт Одесса, Львов, Херсон, Кировоград, Николаев, Винница, Житомир, Чернигов, до переліку наших послуг в Києві входить: Будівельно – технічна експертиза Київ, Будівельна експертиза Київ, Львів, Миколаїв, Перевірка якості будівельних робіт, Технічний розподіл приміщень, Розподіл нерухомості, Висновок з технічного розподілу приміщень, Розподіл приміщень, Виділ приміщень, Поділ приміщень, Перевірка вартості будівельних робіт, Збиток від залиття (затоплення), Економічна експертиза, Бухгалтерська експертиза, будівельна експертиза Київ, експертиза бухгалтерських документів, Економічна експертиза Київ, Експертиза кредитних договір, Експертиза податкових актів, Визначення втраченої вигоди, Оцінка майна та майнових прав, Оцінка бізнесу та цінних паперів, Оцінка цілісних майнових комплексів, Оцінка прав на інтелектуальну власність (Оценка имущества и имущественных прав, оценка бизнеса и ценных бумаг, оценка целостных имущественных комплексов, оценка прав на интеллектуальную собственность, Строительно - техническая экспертиза Киев, Строительная экспертиза Киев, Проверка качества строительных работ, Технический распределение помещений, Распределение недвижимости, Вывод из технического распределения помещений, Распределение помещений, Выделение помещений, Подол помещений, Проверка стоимости строительных работ, Ущерб от затопления (затопление), Экономическая экспертиза, Бухгалтерская экспертиза, строительная экспертиза Киев, экспертиза бухгалтерских документов, Экономическая экспертиза Киев, Экспертиза кредитных договор, Экспертиза налоговых актов, Определение упущенной выгоды)
Румынское гражданство получить, купить гражданство Румынии, Гражданство Румынии - http://pasport-romania.com/, Дисертації онлайн з права, портал права, онлайн, скачать, читать, коментарі кодексів України - http://mego.info/, магазин велосипедов, велозапчасти, Велосипеды, купить велосипед, недорого, веломагазин Украины, Запорожье, ремонт велосипеда, прокат - http://obod.com.ua/, Велозапчасти, Cube, магазин велосипедов, веломагазин Запорожье, велооптом, велозапчасти, Dakine, купить недорогой велосипед, - http://velooptom.com.ua/, Магазин мебели запорожье, купить мебель Запорожье, каталог, купить шкаф, кровать - http://don-mebelon.com.ua/