Судові експерти

Тел.: +38 066 119 63 19
+38 063 206 92 22
+38 097 322 03 83
e-mail: expert7755@gmail.com
04210, вул. Лайоша Гавро, 24б, офіс №37

 • slide-1_ua.jpg
 • slide-2_ua.jpg

Оцінка майна та майнових прав

Оцінка майна, майнових прав (оцінка майна) - це процес визначення їх вартості на дату оцінки за процедурою, встановленою нормативно-правовими актами, зазначеними в статті 9 Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні, і є результатом практичної діяльності суб'єкта оціночної діяльності.

Оцінка бізнесу та цінних паперів

Оцінка бізнесу вважається самим складним процесом. Це пов'язано з тим, що для кваліфікованої оцінки підприємства необхідно враховувати абсолютно всі фактори, що впливають на діяльність організації. Кінцевий підсумок - визначення вартості Вашого бізнесу. Даний напрямок вимагає високої кваліфікації і досвіду оцінювача, саме такі фахівці працюють в компанії «Судово-експертний Альянс».

Оцінка цінних паперів - деталізований аналіз для визначення вартості цінних паперів. Існує кілька типів оцінок, які використовуються в залежності від кожного конкретного випадку. Це специфічний тип активів, тому їх аналіз можуть зробити лише кваліфіковані оцінювачі. Даний вид оцінки застосовується для визначення вартості бізнесу, отримання кредиту, оформлення заставних зобов'язань, операції з цінними паперами та інше.

Оцінка акцій - визначення ціни частини підприємства, яка припадає на оцінюваний пакет акцій. Даний тип оцінки може бути використаний для оцінки вартості акцій привілейованих і звичайних, які випускаються відкритими і закритими акціонерними товариствами.

Оцінка векселя - це аналіз і розрахунок ймовірної вартість акції , за якою він може бути проданий на відкритому ринку цінних паперів. Найбільш важливими факторами, що впливають на вартість векселя: векселедавець, вексельна сума векселя, термін платежу за векселем, індосанти векселя, наявність авалю.

Завдання оцінювача - дати реальну оцінку бізнесу як майна, здатного приносити прибуток. У кожному конкретному випадку ми працюємо з Клієнтом індивідуально.Оцінка вартості бізнесу, підприємства, цінних паперів проводиться в наступних випадках:

 • при укладанні договору купівлі-продажу;
 • для визначення вартості заставного майна при кредитуванні; для цілей оподаткування;
 • з метою реструктуризації компанії;
 • при інвестуванні і управлінні з метою розуміння реальної ситуації;
 • з метою залучення зовнішнього фінансування;
 • при реструктуризації компанії (Злиття / поглинання, поділ компаній);
 • при додатковій емісії; з метою викупу акцій у акціонерів;
 • при визначенні вартості частки співвласників бізнесу (При виході партнера з бізнесу або смерті співвласника).

Оцінка цілісних майнових комплексів

Оцінка цілісного майнового комплексу (ЦМК) - сукупний аналіз комплексу об'єктів, що використовуються для здійснення комерційної діяльності. До них відносять: підприємства та їх структурні підрозділи. Структурні підрозділи можуть виділяти в самостійні об'єкти або реєструвати як самостійні суб'єкти господарської діяльності.

Підприємство як майновий комплекс включає всі види майна, призначеного для його діяльності: земельні ділянки, будівлі та споруди, машини та обладнання, сировину та продукцію, нематеріальні активи, майнові зобов'язання. Бізнес, підприємство і фірма володіють всіма ознаками товару і можуть бути об'єктом купівлі-продажу. Але це товари особливого роду. Ці особливості зумовлюють принципи, моделі, підходи та методи оцінки.

 • аналіз організаційно-правової форми підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється;
 • ознайомлення та аналіз ринку продукції (товарів, робіт, послуг) цілісного майнового комплексу в обсязі, достатньому для формування уявлення про обсяг та сегментацію такого ринку, поточної частки ринку продукції (товарів, робіт, послуг) цілісного майнового комплексу;
 • підготовку обґрунтованого прогнозу діяльності підприємства, цілісний майновий комплекс якого оцінюється, за основними показниками виробництва та реалізації продукції, фінансового і майнового стану та прогнозу потреби такого підприємства в інвестиціях з визначенням джерел фінансування.
 1. Найменування та реквізити підприємства, ПІБ та посада керівника.
 2. Балансові звіти за останні три-чотири роки, квартальні звіти за останній і передостанній роки. Виділити структуру витрат і частки постійних і змінних витрат у собівартості продукції.
 3. Список основних засобів на дату оцінки (найменування, марка або технічні характеристики, рік введення в експлуатацію, шифр норми амортизації, величина річної амортизації, балансова вартість, нарахований знос, для будівель додатково - адреси, паспорта БТІ та свідоцтва про право власності або інший правовстановлюючий документ).
 4. Копії договорів оренди, договорів оренди на землю.
 5. Відомості про об'єкти інтелектуальної власності і нематеріальні активи: список, опис, балансові дані, правовстановлюючі документи. (Акції сторонніх організацій, векселі, патенти, ліцензії і т. д.) з розшифровкою і поясненнями.
 6. Довідка про витрати, що відносяться на собівартість продукції і інші витрати (обов'язково з розшифровкою за статтями витрат).
 7. Характеристика якості дебіторської заборгованості, список дебіторів. (розшифровка дебіторської заборгованості компанії).
 8. Характеристика запасів.
 9. Характеристика незавершеного виробництва і будівництва.
 10. Розшифровка довгострокових фінансових вкладень (балансова вартість, відсоток участі, балансові звіти підприємств участі на останні звітні дати).
 11. Установчі документи фірми, документи, що підтверджують права власності та орендні права.
 12. Відомості про фірму (історія, структура, діяльність).
 13. Аудиторські висновки по бухгалтерській звітності компанії (якщо є).
 14. Інформація про наявність дочірніх компаній та фінансова звітність за ними.
 15. Чисельність персоналу.
 16. Обсяг продажів власної продукції (послуг) за останні 3 роки.
 17. Бізнес-план. Прогноз обсягу виручки і собівартості. Майбутні інвестиції в основні активи. Капітальні вкладення.

Оцінка прав на інтелектуальну власність

Нематеріальні активи - це одна із стратегічних складових власності підприємства. Вони не відносяться до речових об'єктів. Як і будь-яка інша власність використовуються для залучення прибутку. Інтелектуальну власність можна купувати, продавати, використовувати як заставу, для реструктуризації заборгованості підприємства, для вирішення майнових суперечок і інше. Оцінка прав на інтелектуальну власність показує наскільки корисними для підприємства є ці нематеріальні активи. Визначення вартості інтелектуального майна це досить складна процедура, яку можуть виконувати виключно кваліфіковані та досвідчені оцінювачі.

СУДЕБНЫЕ ЕКСПЕРТЫ УКРАИНЫ - Рейтинг 94 из 100, Отзывов 43, Голосов 355
Оценка недвижимости. Оценка земли. Оценка бизнеса. Судебная экспертиза. Строительно-техническая экспертиза. Выделение доли в натуре. Технический надзор строительства. экспертно-оценочная компания оценочная компания оценщик оценка экспертная оценка оценка недвижимости оценка для нотариуса оценка для целей налогообложения оценка квартиры оценка земли оценка акций оценка предприятия оценка целостного имущественного комплекса оценка торговых марок оценка оборудования оценка для залога оценка для суда оценка для МСФО оценка для бухгалтерского учета экспертиза судебная экспертиза строительная экспертиза судебная строительная экспертиза раздел недвижимости раздел для нотариуса ущерб после затопления проверка качества строительства проверка актов строительных работ расчет ущерба
Судово-експертний Альянс (судебно-экспертный Альянс) - це атестовані судові екперти Київ (судебные экперты Киев), а также судебный эксперт Днепропетровск, седубная экспертиза Харьков, проведение експертизы, независимая экспертиза, проведення експертизи, незалежна експертиза, судебный эксперт Одесса, Львов, Херсон, Кировоград, Николаев, Винница, Житомир, Чернигов, до переліку наших послуг в Києві входить: Будівельно – технічна експертиза Київ, Будівельна експертиза Київ, Львів, Миколаїв, Перевірка якості будівельних робіт, Технічний розподіл приміщень, Розподіл нерухомості, Висновок з технічного розподілу приміщень, Розподіл приміщень, Виділ приміщень, Поділ приміщень, Перевірка вартості будівельних робіт, Збиток від залиття (затоплення), Економічна експертиза, Бухгалтерська експертиза, будівельна експертиза Київ, експертиза бухгалтерських документів, Економічна експертиза Київ, Експертиза кредитних договір, Експертиза податкових актів, Визначення втраченої вигоди, Оцінка майна та майнових прав, Оцінка бізнесу та цінних паперів, Оцінка цілісних майнових комплексів, Оцінка прав на інтелектуальну власність (Оценка имущества и имущественных прав, оценка бизнеса и ценных бумаг, оценка целостных имущественных комплексов, оценка прав на интеллектуальную собственность, Строительно - техническая экспертиза Киев, Строительная экспертиза Киев, Проверка качества строительных работ, Технический распределение помещений, Распределение недвижимости, Вывод из технического распределения помещений, Распределение помещений, Выделение помещений, Подол помещений, Проверка стоимости строительных работ, Ущерб от затопления (затопление), Экономическая экспертиза, Бухгалтерская экспертиза, строительная экспертиза Киев, экспертиза бухгалтерских документов, Экономическая экспертиза Киев, Экспертиза кредитных договор, Экспертиза налоговых актов, Определение упущенной выгоды)
Румынское гражданство получить, купить гражданство Румынии, Гражданство Румынии - http://pasport-romania.com/, Дисертації онлайн з права, портал права, онлайн, скачать, читать, коментарі кодексів України - http://mego.info/, магазин велосипедов, велозапчасти, Велосипеды, купить велосипед, недорого, веломагазин Украины, Запорожье, ремонт велосипеда, прокат - http://obod.com.ua/, Велозапчасти, Cube, магазин велосипедов, веломагазин Запорожье, велооптом, велозапчасти, Dakine, купить недорогой велосипед, - http://velooptom.com.ua/, Магазин мебели запорожье, купить мебель Запорожье, каталог, купить шкаф, кровать - http://don-mebelon.com.ua/